Endüstriyel Faaliyetlerin Üretim Anlayışına Getirdikleri

Endüstriyel Süreç

 Endüstriyel faaliyetlerin üretim anlayışına getirdikleri Sanayi Devrimi ile birlikte yol kat etmeye başlamıştır. Sanayi Devrimi ya da Endüstri Devrimi 18. Ve 19. Yüzyıllarda Avrupa’da yeni buluşların keşfedilmesi ve bu keşfedilen buluşların üretimde kullanılmasıyla birlikte yeni bir dönem başlamış bulunmaktaydı. Bu dönemin başlamasında bir diğer önemli buluş da buhar makinesidir. Buhar gücüyle çalışan makinelerin makineleşmiş endüstriyi doğurması, bu gelişmeden doğan faaliyetlerin de Avrupa’nın ekonomisinde artış göstermesine yol açmıştır.

Tüketilmek için üretilen mallar artık insan gücüyle değil, makineleşmiş endüstrinin gücüyle üretilmektedir. Böylelikle daha az enerji sarf ederek daha çok ürün üretilen yeni bir döneme girilmiştir. Üretimin artış göstermesiyle birlikte refah seviyesinde de olumlu yönde gelişme olmuştur. Gelişen refah ile beraber tarımın insan gücüyle yapıldığı kırsal kesimden, endüstriyel faaliyetlerin daha fazla insana faydalı hale geldiği kentlere göçler başlamıştır. Yoğun göç alan kentlerde nüfus yoğunluğu giderek artmıştır. Bu denli nüfus artışı olan sanayileşmiş bir toplumda alt-üst ilişkili yeni bir sınıf ortaya çıkmıştır. Sanayi Devrimi, üst olarak adlandırdığımız burjuva sınıfının yapı değiştirmesine ve yeni bir işçi sınıfının ortaya çıkmasına neden olmuştur.

İşçi sınıfı; havasız fabrikalarda, her türlü sağlık koşullarından uzak bir şekilde ve çok mesai yaparak makineleşmiş endüstri öncesine göre daha fazla üretim yapılmasına az ücret karşılığında katkıda bulunuyorlardı. Sanayileşmiş toplumlarda üretimin artmasıyla da, uluslararası pazar ve üretimin devamlılığını sağlamak amacıyla ham madde bulma rekabetine girilmiştir.

Endüstriyel pazarlarda rekabet gösteren özel kurumlar yeni üretim anlayışları, ürün geliştirme ve maliyet düşürme gibi konular üzerinde zaman ayırıp iş akış sürecini sürekli olarak gözden geçirmek durumunda kalıyorlardı. Zamanla, gelişen teknoloji sayesinde sosyoekonomik gelişme sürecini hızlandırıcı, üretilen ürünün verimini artıran ürünler üretilmeye başlandı.