Endüstri Devrimi Nedir

Endüstri Devrimi ya da daha ziyade bilinen adıyla Sanayi Devrimi, 19.yüzyılda motorun babası kabul edilen İngiliz mucit Jason Watt tarafından buharlı motoru icat edilmesiyle başladı. Motorun keşfi insana verilen işlerin makinelere aktarılması anlamına geliyordu. Bu aktarım beraberinde hızı getirdi ve bu hızlanma sanayileşmeye, kentleşmeye dolayısıyla ekonomi kurallarının baştanbaşa değişmesine yol açmış oldu.

Endüstriyel devrimin doğduğu Batı dünyası başta İngiltere olmak üzere hammadde ihtiyacını karşılamak adına emperyalizme yönelen ilk ülkelerden oldu. Bir İngiliz gazeteci olan ve ders kitaplarımızda sanayi devrimini özetlemekte kullandığımız “Hint kumaşını pahalı yapan, Akdeniz tohumunu pahalı yapan İngiliz Taciridir ” sözü endüstrileşme sonunda ucuza hammadde alıp makineler yardımıyla işleyip daha pahalıya satan ve zenginleşen Batı dünyasını özetleyen en anlamlı vecizlerdendir.

Endüstri Devrimini Tetikleyen Süreç

Endüstri devrimine gelmeden önce insanlık bazı yollardan geçti. İlk devrim tarımda oldu. Avcı toplayıcılıktan tarıma geçen insanlık çoğalmaya üretmeye daha fazla tüketmeye başladı. Bu tüketim artışı insanlığı mağaralardan çıkıp yerleşik yaşama geçmeye ve ilk köy yerleşimlerine daha sonra feodalizme geçirdi. Feodalist derebeyleri, yönetim boşluğunda ölmekten korkan halkın can güvenliğini sağlamak amacıyla bu düşük kesmi bilanihaye yani ölene kadar varacak sözleşmelerle kendilerine köleler yaptı. Bu derebeyler haçlı seferleri sonucu ölmeye başlayınca kilisenin otoritesi düştü çünkü Ortaçağda kilise kapalı toplumda dinden aforoz etme yetkisiyle mutlak otorite sağlamıştı. Derebeylerin ve Kilisenin halk üzerindeki etkisini yitirmesi Rönesans ve Reform Devrimlerini doğurdu. Bu devrimler Batı dünyasını bilimde, sanatta, teknolojide ve hayat koşullarında büyük bir devrimle önünü açtı.

Peki, Şimdi Bizi Ne Bekliyor?

Görüldüğü gibi Endüstri Devrimi ile öne geçen Batı hala önde. Şimdiyse makinenin de ötesinde insanın makineyi yönetmesine dahi gerek kalmadan robotların kendi kendini yönetebildiği Endüstri 4.0 bizi bekliyor. Akıllı Teknoloji ile artık insanoğluna daha az ihtiyaç kalıyor. Dünya Endüstri 4.0′ a geçiyor. Daha önce kaçırdığımız ve kitaplardan insanın devrimlerdeki zaferlerini gördüğümüz o eski devrimlerden ziyade bu devrim ile artık insanın varlığı sorgulanır hale gelecek. Bilince sahip ilk robot yapay zekâsıyla vatandaş oldu bile. Sözünü ettiğim kişi Sofia. O bir Humanoid. Devrim her an gerçekleşiyor. Biz de buna önü gelmez şekilde şahidiz, bu kez devrimin içindeyiz.​​​