Elektronik Haberleşme Kanunu Nedir?

Elektronik Haberleşme Kanunu, Elektronik haberleşmenin amacı ve kapsamını belirlemek, elektronik haberleşme kurallarını ortaya koymak amacıyla çıkarılmıştır.

Elektronik Haberleşme Kanununun Amacı

Bu kanunun çıkarılmasındaki amaç; Elektronik Haberleşme sektöründe rekabetin kontrol altına alınması ve düzenlenmesi, tüketici haklarının korunması, teknolojik gelişmeler dolayısı ile elektronik haberleşmede de gelişim olması için teşvik etmesi, elektronik haberleşme kaynaklarının verimli ve etkin bir şekilde kullanımı, yeni yatırımların teşvik edilmesi ve elektronik haberleşmede ülke genelinde yaygınlaşmasıdır.

Elektronik Haberleşme Kanunu’nun Kapsamı

Elektronik haberleşme işletmelerinin yürütülmesinde ve elektronik haberleşme için tesis edilen alt yapı işlerinde kullanılacak veya diğer alanlarda da kullanılabilecek elektronik cihazların üretimi, denetlenmesi satış ve işletilmesi hatta bunlar için yetkilendirme, denetleme ve uzlaşma yolları kurallarını kapsayan Elektronik Haberleşme Kanunu daha birçok alanı da düzenlemektedir.

Elektronik Haberleşme Kanunu’nun İlkeleri

Öncelikle tüketici hak ve menfaatlerinin önemsendiği ve ilke olarak yer aldığı Elektronik Haberleşme Kanunu’nda etkin ve serbest rekabet ortamının bulunması ve korunması ilkesi de büyük öneme sahiptir. Bu ilkelerden bazıları da şu şekildedir; Milli Güvenlik ve kamu düzeni gereklerine ve acil durumlardaki ihtiyaçlara öncelik verilmesi ilkesi, kaynakların verimli kullanılması ilkesi, şeffaflık ilkesi, hizmet kalitesini artırmaya yönelik teşvik ilkesi, hizmetin devamlılığı ve düzenliliği ilkesi, alınan bilgilerim ve haberleşmenin gizliliği ilkesi, elektronik cihazların işletilmesi ve kullanılmasında öncelikli olarak can ve mal güvenliği ilkesi olarak sayılabilmektedir.