YÖNETİCİLER İÇİN DAHA GÜÇLÜ VE ETKİLİ OLMA TÜYOLARI

Daha güçlü ve daha etkili bir yönetici olabilmek için atılabilecek olan beş kolay adım:

  • Kahraman olun! Siz bir rol modelsiniz ve örnek olacak şekilde liderlik etmelisiniz. Ekibin davranışlarını en çok etkileyecek olan şey, sizin kendi davranışlarınızdır. Sorunlara pozitif bir şekilde yaklaşın. Kahramanların bakış açısını tercih ettiğinizi ve çözümler aradığınızı ekibinize gösterin.
  • Öykülerinizi paylaşın! Ekip üyelerinizin, diğer departmanların, müşterilerin ya da üst düzey yöneticilerin eylemleri üzerine olumlu yorumlarınız varsa bu öyküleri paylaşın. Böyle yaparak ekip üyelerinizin pozitif bakış açıları stoklamalarına yardımcı olursunuz.
  • Dinleyin ve değiştirin! Ekip üyeleriniz mağduriyet öyküleri anlatırlarken onların endişelerini fark etmeniz ve onların bakış açısını anladığınızı göstermeniz önemlidir. Onların bakış açılarını, onlara açıklarken çok eleştirel olmayın. Ama kendi görüşlerini, tek doğru görüş olarak kabul etmelerine de izin vermeyin. Şöyle karşılık verebilirsiniz: “Neden böyle hissettiğini anlayabiliyorum. Bu duruma başka bir açıdan nasıl bakabiliriz?” Sonra daha olumlu alternatifleri araştırın.
  • Başarıları ödüllendirin! Ekip içinde başarı gösterenleri fark edin ve ödüllendirin. İnsanları doğru ve güzel şeyler yaptıkları anlarda yakalayın: Sorunlar karşısında olumlu yaklaşımlar sergilerken ya da zor bir durum karşısında dirençlerini kaybetmeyip harekete geçmişken. Böyle bir hareketi gördüğünüzde teşvik edin. Kahramanca hareketlere değer verildiğini herkese göstermek üzere, ekip toplantılarında bu hareketi takdir ettiğinizi ifade edin.
  • Bunu ekibin bir uğraşı haline getirin! Ekibinize “kahraman olmanın” ne demek olduğunu açıklayın. Size ve birbirlerine kahramanca düşünme ve davranma konusunda yardım etmelerini isteyin. Birbirlerine yardımı dokunacak olan öneriler talep edin onlardan. Ekip üyelerini, siz yokken birbirlerine yardım etmeye teşvik edin. Kahramanlardan oluşan bir ekip olmaya odaklanmanın bir prensip haline gelmesini sağlayın. Herkes kendisini bir kahraman gibi hissetmeye ihtiyaç duyar ve böyle hissettiğinde motive olur. Bu güdüyü başarılı bir ekip yaratmak için değerlendirin.