Uluslararası Kültür Neleri Kapsar?

ULUSLARARASI KÜLTÜR

Kültür, toplumların tarihsel ve toplumsal gelişme süreci içerisinde meydana getirdikleri tüm maddi ve manevi değerler toplamı olarak ifade edilebilir. Bu değerler, belli bir toplumun özelliklerinden zaman içinde gerçekleştirdiği kendisine has olaylardan da etkilenir. Kültür; yaşayan, gelişen bir organizma gibidir ve toplumun sonraki kuşaklarına da aktarılır. Nesiller boyu zaman için de belli değişmeler gösterse de aslına sadık olarak yaşatılmaya devam eder.

Günümüzde kültür; ulaşımın, teknolojinin, basın ve yayın organlarının; ancak belki de en önemli unsur olarak bilgisayarın-internetin ortaya çıkışıyla yeni bir boyut kazanmış, kıtalararası yayılma göstermiştir. Günümüzde kültürün maddi veya manevi herhangi bir ögesi ortaya çıktığında; bulunduğu ülke veya bölgede kalmamakta, çok kısa bir süre içinde diğer bölgelere de yayılmakta; bu bölgeleri de etkisi altına almaktadır.

 Uluslararası kültür neleri kapsar?

Günümüzde ulusal kültürden çok uluslararası kültürden bahsedilmektedir. Uluslararası kültürün kapsamına, bir bölgede ortaya çıkıp diğer bölgelere de yayılan kültürel unsurlar dahil edilebilir. Bu doğrultuda; üretilen otomobiller, cep telefonları, bilgisayarlar, sanat eserleri, kitaplar, şarkılar, enstrümanlar, yemek-içme, moda vb. Tüm bu unsurlar çoğu zaman belli bir kültüre ait iken bu gün uluslararası kültür halini almıştır. Örnek vermek gerekirse Çin yemeği; Çin halkının coğrafi, toplumsal, geleneksel alışkanlıklarını-kültürünü yansıtırken günümüzde birçok ülkede aranan, tercih edilen bir yemek olmuştur. Hatta bu gün birçok ülkede Çin lokantaları açılmıştır. Aynı şekilde Mcdonalds fast-food zinciri Amerika’nın geleneksel yemek kültürü markası iken bu gün tüm dünyada sayısız işletme ile hizmet vermektedir.

Kültür; her ne kadar toplumlara özgü yaşayış, düşünce ve sanat değerlerinin ifadesi ise de çağımızda kültür; daha çok, kıtalar arası yayılım gösteren teknoloji ürünlerini, popüler markaları, moda akımlarını ifade etmektedir.