LİDERLİK VE EKİP BAŞARISI

Başarının gerçekleri, başarı stratejilerinden farklıdır. Şüphesiz, strateji gereklidir ama onların üzerinde çok fazla durmamak gerekir. Özel taktikler, farklı bir kişiliğin yöneticiliği altında işe yaramayabilir. Stratejiler, farklı bir coğrafyaya uygulanmak istendiğinde başarısız olabilir ve kültürel olarak geçersiz hale de gelebilir. Ekip üyelerinin başarıya ulaşmasına yardımcı olmakta deha olan liderler, stratejilerini paylaşacaklardır ama bunları, başarının değişmez gerçekleri olarak etiketlemeyeceklerdir.

Bazıları, coşku veren konuşmacıların, göz boyamaktan başka bir şey yapmadıklarını söyler. Bazen, haklı olarak eleştirildikleri de olur. Bu tarz konuşmacılar, insanları başarı potansiyelleriyle ilgili coşturma hevesleri yüzünden, başarının kırpıntıları üzerinde çok durur fakat başarıya götüren temel değerler üzerinde az durma hatasına düşerler. Başarı hikâyelerinin, insanların heyecanını ateşleyeceği bir gerçektir. Ancak asıl mesele, başkalarının başarıya ulaşmasını sağlamada en büyük etkiyi sağlayacak olan başarıya götüren temel değerleri insanlara öğretmektir.

Bir liderin, ekibindekilerin yaşamlarına yapacağı en hakiki etki; tarih boyunca, her tür hayat tarzından insanı başarıya ulaştırmış olan başarı gerçeklerini tanıtmaktır. “Atla deve değil ki!” veya “Mağara adamı bile yapar!” diye bağırmak, samimi bir tutum değildir. Çünkü başarı, öyle kolayca ulaşılan bir şey değildir. Bir liderin şunu demesi daha samimidir: “Başarıya giden yolda, zorluklar büyüktür ama sahip olduğunuz kudret, daha da büyüktür!” Çünkü bu, değişmez bir doğrudur!

Jim Rohn, çağımızın en büyük başarı felsefecilerinden biri olarak saygıdeğer bir kişidir. Esaslar adını verdiği ilkeleri tanıtmaya hep sadık kalmıştır. Bu gerçekleri uygulamanın herkes, her durum ve her yer için geçerli olduğunu bilerek kendinden emin bir şekilde öğretmiştir. İşte size, Jim Rohn’un öğrettiği başarı gerçeklerinden üç tanesi:

–          Sorunlu insanlarla geçinebilmek için becerilerinizi geliştirin çünkü bir akılsız bile sorunsuz insanlarla geçinebilir.

–          Sıradan bir topluluğa katılmayın. Gelişmezsiniz. Ortaya konacak taleplerin ve ulaşılacak beklentilerin yüksek olduğu yerlere gidin.

–          Hedefler belirlemenin temel sebebi, onlara ulaşmak adına sizi, olmanız gereken kişiye dönüşmek için ateşlemesidir.