LİDERLİK BECERİLERİ

Etkili ve motive etme gücü yüksek bir lider olmak, dinamik ve heyecan duygusu yayan biri olmak anlamına gelmez. Bu, insanlara doğru şeyleri aşılamayla ilgili bir konudur. Ekibindekilere en iyi motivasyonu sağlayan lider, şunları bilir:

Liderlik, ekipteki üyelerden yeni liderler çıkarabilmektir. Lider olmak, görünüşünün, ses tonunun güzel olması ve bir sürü ekip üyenizin olması demek değildir. Lider olmak, birlikte çalıştığınız kişilerin yaşamlarına, liderlik niteliklerini aşılama yeteneğidir. Karizmatik bir lider olmak, genelde bu hadisenin önüne geçebilir. Bir örgüte bağlı olma sebebini liderin dinamizmi olarak ifade edenlerin, yüzde yedilik bir orana sahip olduğunu gösteren bir araştırma mevcut. Aslında en iyi iş araştırmacılarının yaptığı çalışmalar, dinamik kişiliklerin, bir örgütün etkinlik kazanmasında engel teşkil edebileceğini saptamıştır. Bunun sebebi; güçlü bir kişiliğe sahip liderin, dehasıyla tüm enerjiyi tüketmesi ve ekibindekileri, hipnotize olmuş ve hakkı yenmiş, sonuçta da işlenmemiş bir halde bırakmasıdır.

Olgun bir lider, kendi fırsatlarının çoğunu ekibindekilere yansıtarak, içlerindeki liderlik özelliklerini geliştirme adına fedakarlıkta bulunacaktır. Karizmatik özelliklerinin, ekibinin gelişimine giden yola taş koymaması için liderin yüksek bir anlayışa sahip olması gerekir. Tazmanya Canavarı dinamizmine sahip olan ama yine de büyük lider adaylarından oluşan ekiplere yön veren liderler vardır. Bunu yapabilmelerinin sebebi, ekiplerine liderlik özelliklerini aşılamaya odaklanmalarıdır. Liderin gücü, bu özellikleri ekip üyelerine ne kadar aşıladığıyla ölçülür. Çok iyi bir ekip oluşturmak istiyorsanız şekillendirdiğiniz insanların yararına, kendi imkânlarınızdan fedakârlık edin.