Kültürüm Öğeleri Neler?

Kültür insanın elinden ve dilinden çıkan her şey olarak tanımlanabilir. Toplumdan topluma değişen bir yapısıdır. Yani özneldir. Her toplumun kültürü kültürü aynı değildir. Bu durumda kültürü oluşturan öğelerin de aynı olması beklenemez. Fakat genel manada kültürün öğeleri maddeler halinde toplanabilir.

 Kültürüm Öğeleri Neler?

Kültürü oluşturan birçok unsur vardır. Bunlar; dil, din, eğitim, örf ve adetler, teknoloji, ekonomi, törenler gibi daha birçok başlık olarak sıralanabilir. Öncelikle şu bilinmelidir ki bu başlıklar kültürü oluşturan her toplum için geçerlidir. Fakat başlıkların altındakiler tamamı ile toplumların yapısına göre değişir. Yani özgündür. Örneğin Türkiye’de başka bir eğitim sistemi varken yabancı ülkede başka bir eğitim sistemi vardır. Tarihin getirdiği bazı örf ve adetler vardır. Bu her toplumun temel taşlarıdır. Bunlar yazılı birer kanun olarak değil aksine sözlü bir şekilde bu zamana kadar gelmiştir. Uygulanışı da böyle devam etmiştir.

 Kültür ve Dil

Kültürü belki de yaşatan ve canlı olmasını sağlayan dildir. Dil, temeli geçmiş zamanlarda atılmış bir gizli antlaşmalar sistemidir. Dil sayesinde geçmişte sözlü olarak ne varsa bu zamana kadar aktarılmış ve bu zamanda da devam etmiştir. Hatta bundan sonraki zamana aktarılmada da önemli bir rol oynayacaktır. Bir toplumun en gözde aracı dildir. Kültür ve dil bir toplumun vazgeçilmez unsurlarıdır. Toplumun ayakta kalmasını, dünya toplumları içerisinde yer almasını ve gelişmesini sağlayan köklü bir kültür ile sağlam bir dildir.

Bir milletin, bir toplumun nasıl derseniz deyin en önemli silahı dilidir ve bir milleti çökertmenin en iyi yolu da dilini yozlaştırmaktır. Çünkü dil yozlaştığı zaman kültür özellikleri aktarılmamaya ve hatta yok olup silinmeye mahkum olur. Kültür ve dil birbirinden ayrılmaz iki parçadır. İkisi de birbirinin varlığı korur.