Kamuyu Ve Hizmet Sektörünü Birbirinden Ayıran Özellikler Nelerdir

Kamu sektöründe verilen hizmetler devlet elinden karşılanır. Devlet bu hizmetleri vatandaşlara ücretsiz olarak sunarken vatandaşların bu hizmetlerden yararlanıp yararlanmaması serbestiye tabidir. Yani kamu eliyle sunulan hizmetlerde herhangi bir ücret talep edilmeksizin her vatandaş hür iradesini kullanarak serbestçe yararlanabilir. Ancak eğitim hizmeti gibi bazı zorunlu hizmetler bulunur. Bu hizmetlerden yararlanılması zorunlu olup her çocuk ilköğretimi tamamlamalıdır. Kamu hizmetlerin ücretsiz olması özel sektör hizmetlerinden ayrılan en temel noktadır.

Hizmet sektöründen bir hizmet alabilmek içinse belirli bir ücret ödenmesi gerekir. Bu ücret her sektörde ve her hizmet veren kuruluşça ayrı olarak belirlenebilir. Özel hizmet sektörü aldığı ücretler karşılığında hizmet verebilmeyi devam ettirir. Kamu hizmetleri ise devletin bütçesinden karşılanırken bir kısmı da vatandaşlardan alınan vergilerle karşılanır. Hizmet sektörünün kamu ve özel sektör olarak ayrılması devletin ekonomik anlayışına göre şekillenir. Serbest piyasa ekonomisini uygulan ülkelerin çoğunluğunda devlet eliyle karşılanan hizmetler oldukça sınırlıdır. Gerekli tüm hizmetler özel sektörce karşılanır. Kumanda ekonomisi uygulana ülkelerde ise çok ayrıntılı hizmetler bile devletçe karşılanır. Çalışanlar memur statüsünde olup ayrıca bir iş yapamazlar.

Devletçe Karşılanabilecek Temel Hizmetler

Devlet eliyle karşılanabilecek temel hizmetler, güvenlik, asayiş, adalet ve temel eğitim hizmetleridir. Bu hizmet sınıflarının özel sektörce karşılanması büyük sorunlar yaratacağı için her ülkede bu hizmetler devletçe karşılanır. Ancak ulaşım, sağlık, lise ve üniversite eğitimi, yol ve benzeri hizmetlerin özel sektörce karşılanmasında bir sıkıntı yoktur.

Devletin verdiği hizmetlerin genel özelliklerine baktığımız zaman devlet bu hizmetleri kesintisiz ve her vatandaşa aynı derecede yararlanma hakkını verir. Özel sektör hizmetleri için bu durum geçerli değildir. Ücrete tabi olan özel sektör hizmetleri ancak ücreti karşılanabildiği ölçüde verilir.