İşyerinde Hızlı Yükseliş İçin Ne Yapmak Gerekir?

İşinizde bir an evvel yükselmek istiyorsanız gelişme kaydetmek istediğiniz alanlarla ilgili kaynaklar bulun. Soğuk bir günde ısınmanın en iyi yolu, ısı kaynağına yaklaşmaktan geçer. Benzer şekilde, bir alanda gelişim sağlamak için de o alandaki kaynaklarla yakınlaşmanız gerekir. Hangi yönde bir gelişim sağlayacağınızı belirledikten sonra size yardımcı olacak kaynakları bulmanıza destek olacak bazı unsurlar vardır:

Rehberler: Alanınızda gelişmek için kimlerden yararlanabilirsiniz? Başarılı olmak istediğiniz alanda, daha önceden kendisini kanıtlamış olan rehberler bulun. Hatta şu anda bulunduğunuza benzer bir yerden başlamışlarsa sizin için daha iyi olur. Ek olarak, birlikte vakit geçirdiğiniz insanları değerlendirmek için de zaman ayırın. Belirlediğiniz hedefe doğru yol alırken yakınınızdaki kişilerin size destek olabilecek nitelikte olup olmadıklarını gözlemlemeniz çok önemlidir. Çünkü onlar, gittiğiniz yolu işaret ederler.

Okuma, Dinleme ve Eğitim Kaynakları: Günümüz teknolojisinin en büyük avantajı; web siteler, sanal kitaplar ve CD’ler aracılığıyla mükemmel eğitim olanakları sağlamasıdır. Alanınızla ilgili olarak eğitici ve motive edici güvenilir kaynaklar bulmak için bir araştırma yapın.

Ziyaret Edilecek Yerler: Gelişim göstermek istediğiniz alanla ilgili “tarihsel” geçmişi ve değeri olan yerleri araştırın. Buraları gezmek, her zaman hatırlayacağınız bilgilerinizin ve güzel anılarınız birikmelerini sağlar.

Etkinlikler: En iyi etkinlikler, yalnızca bilgi verenler değil, öğrendiklerinizi uygulamanıza fırsat verenlerdir. Başarılı insanlarla ilişki kurabileceğiniz ve motive edici etkinliklere katılın.

Öğrendiklerinizi Uygulayın: Jim Rohn şöyle der: “Öğrendiğiniz şeyin bilgi olarak kalmasına izin vermeyin, onu eyleme dökün.” Bu, iyi bir tavsiyedir. Çünkü sadece bilgi hayatınıza etki edemez ve dünyayı değiştiremez. Sadece “uygulanan bilgi” bir potansiyele sahiptir. Bir şeyleri değiştirmek için harekete geçmelisiniz. Öğrendiklerinizi hayata geçirmek konusunda hazırlıklı olmalısınız.

Proaktif Olun: Bu terim, olaylar karşısında tepkisiz durmayıp inisiyatif alarak harekete geçen insanları tanımlar. Bu tip kişiler kendilerini, şartların ve diğer insanların kurbanı olarak değil, sonuca yönelik hareket eden aktif insanlar olarak görürler.

İçsel Motivasyona Odaklanın: Psikologlar, insanların motivasyonlarını içlerinden veya dış ortamdan sağladıklarını söylerler. Başarılı insanların motivasyonları içlerinden gelir. Bu nedenle dış koşullar tarafından kontrol edildiklerine inanan insanlardan daha farklıdırlar.

Bağımsız Olun: Bazı bağlılıklar gereklidir ve pozitif etki ederler. Başkalarının bize yardım etmelerine izin vererek tek başımıza başarabileceğimizden çok daha fazlasını elde ederiz. Ancak bu bağlılık, sürekli olarak başkalarından direktifler aldığımız bir bağımlılığa dönüşürse sorun yaratır.