Endüstriyel Ürünleri Sınıflandırılması ?

Modern dünyanın gelişimiyle birlikte insan ihtiyacında önemli değişimler görülmeye başlanmıştır. Sürekli yenilenen yenilendikçe de beraberinde birtakım ihtiyaçların doğmasıyla endüstriye olan beklentiler de artmaktadır. Beklentilerin neticesinde endüstriyel ürünleri sınıflandırılması? Zaruri bir ihtiyaç olmuştur.

Bu ürünler, satılmaya başlanmadan önce üzerinde birtakım oynamalara fırsat vererek işlendikten sonra pazara sunulan ürünlerdir. Bunlar:

 HAMMADDE

Hammadde toprak, orman, deniz, maden gibi kaynaklardan elde edilen esas ürünler olup üretim aşamasının ilk Endüstriyel Ürünleri Sınıflandırılması ?aşamasını oluşturur. Bu kaynakların arzı oldukça sınırlı olup ancak bunların işlenmesiyle üretimde doğrudan ya da dolaylı olarak kullanılır.

 İŞLENMİŞ ÜRÜNLER

Birtakım araç ve gereçler yardımıyla hammaddenin işlenmesi sonucu (ayrıştırma, öğütme, süzme vd.) elde edilmiş ürünlerdir. Bu konudaki örneklerin başında tahıllar gelir. Buğday una sonrasında ise hamura, ekmeğe, pastaya, bisküviye dönüşerek forma kavuşur. Üretilen ürünler İşlenmiş olarak pazara sunulur. Arz ve talebe göre üretim yapılmış olur.

 DONANIM ARAÇLARI

Bu ürünler hammaddenin işlenirken kullanıldığı araç ve gereçlere denir. Donanım araçları hammaddeyi işlenmiş ürüne çevirirken üreticiye kolaylık sağlayan araçlardır. Bu araçlar iş makinaları, presler, mikserler, forkliftler, küçük-büyük motorlar gibi araçlardır.

 YAPILAR

Endüstriyel ürünlerin üretiminin yapıldığı yerlerdir. Üretim binaları, atölyeler, silolar, depolar, idare binası gibi birçok yapıya örnek gösterilebilir.

 İŞLETME ARAÇLARI

Üretilen ürünün bir parçası olarak değil de üretim aşamasında üreticiye yardımcı olan araçlardır. Pek çok ürün bu gruba dahil edilir. İşletme araçlarına yağlar, yakıtlar, dişli çarklar, zincirler, kağıtlar, taşlama araçları, halatlar gibi birçok örnek verilebilir.

 HİZMETLER

Endüstriyel ürünlerin pazarlanması, saklanması, depolanmasıyla ilgili idari, mali ve hukuki konularda sağlanılan üretim fonksiyonudur. Üretim aşamasında insan ihtiyaç ve gereksiniminde kullanılan bu hizmetler somut olarak elle tutulur bir ürünü ifade etmezler. Muhasebe, hukuk danışmanlığı gibi unsurları bünyesinde barındırır.