Endüstri Mühendisliği Ne İş Yapar

Endüstri mühendisliği insan ve makinelerden oluşan sistemlerin en iyi şekilde düzenlenmesi, kurulması ve veriminin artacağı yönde iyileştirmesi amacıyla hareket eder. Sanayi sektöründe herhangi bir sistemin bütününü göze alarak mühendislik tasarım becerilerini, sayısal yeteneğini, mühendislik analiz beceri ve yöntemlerini kullanarak verimliliği artırmaya çalışırlar.

Tarihi 19. yüzyılda başlayan endüstri mühendisliğinde ilk başlarda etüdü, organizasyon şeması, zaman etüdü ve iş bölümleri konuları dile getirilirken teknolojinin de gelişmesiyle programlama doğrultusunda birden fazla endüstri mühendisliği programı ve yönetim bilişim sistemleri de gelişmeye başlamıştır.

Endüstri Mühendisleri eğitimlerinde temel mühendislik derslerinin dışında proje yönetimi, algoritmalar, fizibilite etüdü, yöneylem araştırmaları, toplam kalite yönetimi, tedarik zinciri yönetimi ve stokastik yaklaşım, insan kaynakları yönetimi dersleri ile kendilerini problem yönetimi süreç iyileştirme ve çözüm sunma konusunda uzmanlaştırırlar.

Endüstri Mühendisliği İş Olanakları

Mühendis kimlikleriyle sanayinin her kolunda çalışabilirler. Ama çoğunlukla yaptıkları iyileştirmeler ve süreç verimi artırma fabrikasyon üretimlerde olduğundan genellikle seri üretimlerde daha fazla aranılan elemanlardır. Tüm sektörlerin bu mesleğe ihtiyaç duymasının altında yatan neden her sistemin tüm süreçlerinin iyi bir şekilde planlanıp ona uygun olarak iyileştirilerek yürütülmesi büyük kazançlar sağlar. Bu planlama sanayinin savunma, ağır sanayi, otomotiv, ilaç, gemi inşaatı, gibi alanlarında gerekli olmakta ve bu doğrultuda endüstri mühendisleri buralarda çalışabilmektedir.

Endüstri mühendislerinin çoğunlukla çalıştığı bölümler değişiklik gösterir. Fabrikalarda stoktan sorumlu hangi zamana hangi ürünü getirileceğini planlayan tedarik zinciri yönetimi uzmanı, üretimin evrelerini planlayan üretim planlama uzmanı ve toplam kalite yönetiminden sorumlu kalite mühendisi ve iş geliştirme mühendisleri bulunur. Bunun dışında fabrikalarda bulunmayıp farklı planlama departmanlarında çalışmak da mümkündür. Finans sektöründe para akışını planlayan finansal planlama uzmanları, firmada risk yönetiminden sorumlu uzmanlar, parayı yatırımsal olarak efektif kullanan portföy yöneticileri bulunur.

Aynı zamanda endüstride teknolojinin gelişmesiyle oluşan birbirine benzer ERP bilgisayar programları süreç planlamada bilgisayarın gücünü gösterirken bu gibi programlar birbirinden farklı sektörlere entegre edilebilmesi için endüstri mühendislerine ihtiyaç duyarlar. Bu da endüstri mühendislerine bir başka iş olanağı daha oluşturmaktadır.