EKİP RUHU

Ekip ruhu özellikle kurumsal şirketler için büyük bir önem arz ediyor. Bu nedenle çalışanlarının ekip içinde uyumlu ve üretken olabilmeleri, bir grupla çalışmayı bireysel çalışmaya tercih etmeleri başta gelen kriterlerini oluşturuyor.

Şirketlerin, ekiplerinde görmek istediklerini şöyle sıralayabiliriz:

  • Cesaret: Ekiptekileri yenilikçi ve maceraperest olmaya yönlendirmek ve zor soruları tereddütse sormak demektir. Ancak yenilikçi olmak, hırslı ve ezici bir rekabete dönüşmemeli. Düşünceler, rahatlıkla ifade edilebilmeli ve tartışılabilmeli. Herkesin o düşünceyi içselleştirmesi ve sahiplenmesi ancak bu yolla gerçekleşir.
  • Paylaşım: Ekiptekilerin belirli ve ortak bir amaca sahip olması anlamına gelir. Ekibin aldığı başarısız bir sonuç karşısında sorumluluk istisnasız herkesindir. Paylaşım, ekip üyelerinin görev ve sorumluluklarını da iyi bilmesini gerektirir.
  • Empati: Çekinmeden bir düşünceyi destekleyebilme ya da o düşünceye karşı çıkabilme özgürlüğü önemlidir. Ancak bu noktada kişi değil, düşünce hedef alınmalıdır. Bu yüzden tartışmalar sırasında kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koyabilme becerisi değer kazanır.

Şirketlerin, ekiplerinde görmek istemediklerini ise şöyle sıralayabiliriz:

  • Dinleme Becerisi: Harika bir fikri ya da enteresan bir izlenimi paylaşırken başkalarının kendi işleriyle uğraşmaya devam etmesi hoş karşılanmaz. İlgiyle dinlemenin yanı sıra anlatan kişinin sözleri bitmeden araya girmek de dinleme becerisinden yoksun olduğunuzu gösterir.
  • Yeni Fikirleri Katletmek: Bir fikir başlangıçta saçma, tuhaf, sıra dışı ya da anlamsız görünebilir. Ancak beyin fırtınası yaparken tüm bunlar ortaya dökülmelidir ki içinden işe yarar ve özgün bir şeyler çıkarılabilsin. Ayrıca önyargılı davranmadan önce o fikrin iyi ve kötü yanları masaya yatırılmalıdır, saygıyla yaklaşılmalıdır.
  • Suskunluk: Hiçbir ekip üyesinin, hiçbir konuda fikir beyan etmemesi kabul edilemez. Gerçekten katkı sağlayan kişiler, kendi görüş açısını da işe dâhil edebilenlerdir.
  • Çok Konuşmak: Suskunluğun diğer bir ucu da oldukça olumsuz karşılanır. Çünkü zaman, bizzat ömrümüz demektir. Zaman konusunu, bir kimsenin ömrünü gereksiz yere kısaltmış olmak ve yaşam süresinden çalmak olarak değerlendirin. Bu nedenle işle ilgili bütün detayları aktarmaya çalışmayın.